Bestuur
Freddy Jansen, voorzitter  telf: 06-52590817
Chris Kuyper, secretaris      
Jan Zwaan, penningmeester
Ward Benjamins, algemeen bestuurslid
Roelof Hessels, algemeen bestuurslid
Ingvild Jacobs, algemeen bestuurslid
Agnes Berkhof, algemeen bestuurslid
Sander Meppelink, algemeen bestuurslid