IJsvereniging Goringbosch Gees

 

Welkom bij de ijsvereniging Goringbosch te Gees.

Even een kortverhaal over de historie van de ijsbaan.

In de vorige eeuw is de ijsbaan begonnen op een stuk weiland achter de

Boerderij op Goringbosch 5.

In de jaren na de oorlog is deze plek verruild voor een laag gebied/weiland achter de zuivelfabriek, wat nu de Herbergier is. De ingang was toen tussen de zuivelfabriek en huis nr.: 68.

I.v.m. de verkoop van de fabriek is toen de ingang verplaats aan de rechterzijde, bij nr. 66 Fam. Zwaan.

Door de ruilverkaveling is de grond nu van de Boermarke van Gees, maar mogen wij het gebruiken in het winterseizoen, de ingang is bij het hek met vermelding: Geser plateau.

In de jaren negentig is door de ruilverkaveling en door goed keuring van de Boermarke de ijsbaan op de schop gegaan en verbreed.

Ook zijn we toen van een schaftkeet overgegaan naar een betere kantine omdat het ledental flink is toe genomen. Dat is nu rond de 220, dit komt ook doordat wij vaak ook een van de eerste natuurijsbanen open zijn.

Ook in de buurdorpen hebben we veel leden. Zwinderen heeft geen baan meer en heeft zich aangesloten is bij ons.

We hebben nu een mini ijsbaan voor de kleintjes gerealiseerd. Gezien de korte winters proberen we met een dunne ijslaag de kinderen zo snel mogelijk op de ijzers te krijgen. Heden is het onderkomen in renovatie zodat we weer jaren vooruit kunnen.

Naast de ijsbaan is ook de mogelijkheid jeu de boules te spelen.

Dus welkom.

 

Is de ijsbaan open dan melden we dit op de facebook site:

ijsvereniginggoringbosch en vermelding op de site van Gees :

@geesbook of met het bord aan de straat.

Meestal is het kleine hekje dicht, maar loop gerust naar achteren!

 

      C. Kuyper secretaris 

       email: ijsvereniginggoringbosch@gmail.com

 

      Vrijwilliger worden of af en toe willen helpen ?

      Meld je aan op de email of J. Zwaan penningmeester : 06 50995820